Bo Ai Lu (博爱路), 1 Liu Dong Jie, Guiyang, Guizhou, China, 550002

local area map

view from outside Highlands

中文